FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this).
RSP Zagroda
Zagroda ,
22-304 Siennica Różana
Tel:   (082) 575 72 93
         (082) 575 72 34
FAX: (082) 575 72 74
E-mail: rspzagroda@op.pl
Historia
Założycielem i pierwszym Prezesem Spółdzielni został Pan Stanisław Nej. Spółdzielnia powstała 25 maja 1957 r. i zrzeszała początkowo 6 członków. Początki RSP były skromne – areał gruntów wynosił 24 ha, z czego 4 ha to grunty własne, a 20 ha otrzymano z PFZ. Największy rozwój Spółdzielni nastąpił za prezesury Pana Mariana Rycaka, który funkcję tą pełnił od 1966 do 1993r. W okresie tym wybudowano miedzy innymi: chlewnie, obory, magazyny zbożowe, stacje paliw, budynek warsztatowy, budynek mieszkalny, suszarnie pasz , rzeźnie z masarnią, oczyszczalnie ścieków , budynek administracyjno – biurowy oraz 3 bloki mieszkalne dla członkow Spółdzielni i ich rodzin.

Obecnie Spódzielnia prowadzi działalność na terenie 3 gmin tj.: Siennica Różana, Krasnystaw i Kraśniczyn.Zatrudnia 125 pracowników i zrzesza 85 członków.
RSP Zagroda
Obecnie RSP Zagroda gospodaruje na powierzchni 1073ha, z czego grunty orne stanowią 839ha oraz łąki i pastwiska 71ha. Firma posiada także stawy rybne o powierzchni 76ha.
Nasza baza produkcyjna:
- 1073ha gruntów
- warsztaty mechaniczne
- magazyny
- chlewnie
- stale unowocześniany park maszynowy
- mieszalnia pasz
- suszarnia i czyszczalnia do zbóż.


Nagrody i wyróżnienia:
(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)Prezes Zarządu:
mgr inż. Adam Bojarski

Wiceprezes Zarządu:
mgr inż. Zuzanna Pucek

Członek Zarządu:
Marian Popik


Rada Nadzorcza:

Regina Zajączkowska - przewodnicząca

Tadeusz Sobolewski
Mariusz Rozwałko
Robert Szornal
Ryszard Dąbski
"Społeczność dowartościowuje człowieka chroniąc słuszne interesy osoby ludzkiej"
Jan Paweł II
© 2010, RSP Zagroda